درباره آکانتا

آکانتا

آکانتا یک سرویس حسابداری ساده، رایگان و در حال توسعه است. این سرویس برای محاسبه هزینه ها و درآمدهای شخصی و شرکت های کوچک بسیار کاربردی است.

ما در آکانتا تمامی پیشنهادات را بررسی میکنیم تا به تدریج بتوانیم تمامی نیازهای حسابداری شما را مرتفع نماییم.